EduCAx - witamy!

Centrum Kompetencyjno - Edukacyjne BREBISTO jest nowoczesną placówką edukacyjną zajmującą się m.in. szeroko pojętym kształceniem ustawicznym i działalnością doradczo-konsultacyjną na różnych poziomach ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii informatycznych w zagadnieniach inżynierskich.

Zdobywanie i systematyczne uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny informatyki jest wyzwaniem obecnych czasów. Umiejętność stosowania technik komputerowych wymagana jest niemal na każdym stanowisku pracy i w coraz większym stopniu dotyczy nauczycieli, a także techników i inżynierów różnych specjalności. Zaniedbania i zaniechania w zakresie uaktualniania wiedzy z tego zakresu mogą prowadzić do utraty zatrudnienia, a w skrajnym przypadku nawet do trwałego bezrobocia.

Placówka współpracuje ściśle z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" i czołowymi firmami zajmującymi się wdrażaniem systemów CAD/CAM/CAE w Polsce. Zajęcia dydaktyczne na kursach i szkoleniach prowadzą członkowie Stowarzyszenia "ProCAx" (doświadczeni nauczyciele akademiccy WAT, Politechniki Warszawskiej oraz inżynierowie praktycy zajmujący się, na co dzień, technologiami CAx).

Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne "BREBISTOM" Sp. z o.o. posiada nowoczesną bazę szkoleniową. Sale wyposażone są w stanowiska komputerowe (Pentium III i IV, 512 MB RAM, monitory Samsung 17' 755DF) spełniające wymagania dla programów CAD/CAM/CAE.


  Informacje o prowadzonych kursach są dostępne na stronach:

Tematyka kursów: CAD, CAM, bazy danych, mechatronika, modelowanie 3D, AutoCAD, EdgeCAM, MegaCAD, SolidEdge:
www.pl.educax.net

Kursy (szkolenia) z zakresu: CAD, CAM, relacyjne bazy danych (Access, MySQL, SQL Server), inżynieria odwrotna, SolidEdge:
www.educax.net/moodle

Zapraszamy również na strony:

www.procax.educax.net
www.arek.educax.net
www.mechatronik.pl